Investor: Město Vysoké nad Jizerou, Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou

Kontaktní osoba: Mgr Lucie Vaverková Strnádková, starostka města

Popis projektu: Předmětem projektu je provedení prací směřujících k napojení nového vrtu do vodovodní infrastruktury města. Provozovatel vodovodu zajistil provedení hydrogeologické vrtu s cílem zajistit zdroj pitné vody odpovídající kvality pro zabezpečení plynulé dodávky pitné vody v sezónních obdobích – denní i hodinové odběry pro město. Množství nově dodávané pitné vody 0,5 l/s. Celkové výdaje projektu činili 2,51 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu v rámci Národního programu Ministerstva Životního prostředí
  • Příprava a kompletace pdkladů prosmlouvu o poskytnutí podpory
  • Výkon investičního dozoru investora
  • Zajištění a kompletace závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Národní program ministerstva Životního prostředí – 8. výzva.