Politika společnosti

(politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP)

Společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., přijala následující politiku kvality, kvality řízení projektů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci k řízení svých činností v oblasti poskytované služby inženýrské činnosti v investiční výstavbě, specializované na realizace investičních projektů zaměřených na zlepšení stavu životního prostředí zejména v oblasti vodního hospodářství financované z fondů EU a veřejných národních zdrojů.

Společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. se v rámci politiky společnosti zavazuje:

 • Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činností.
 • Považovat za prvořadý úkol a cíl své činnosti zabezpečovat kvalitní výstupy a tím neustále zabezpečovat maximální spokojenost svých zákazníků.
 • Sledovat a naplňovat platné legislativní předpisy, jiné uplatnitelné požadavky a potřeby společnosti v oblasti kvality poskytování služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Je osobní odpovědností každého zaměstnance společnosti zajistit profesionální úroveň všech činností a aktivně přispívat ke zlepšování společnosti jak v oblasti kvality služeb, tak v oblasti vlivů na životní prostředí a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci. K tomu jsou vedoucí zaměstnanci povinni zajistit vhodnou dělbu práce, kontrolu ale i prostor pro diskusi a osobní angažovanost zaměstnanců. 
 • Neustále zlepšovat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při naplňování právních předpisů a jiných požadavků a vlastních závazků využívat přednostně prevenčních přístupů.
 • Neustále zlepšovat svůj environmentální profil snižováním dopadů svých činností na životní prostředí. Při naplňování právních předpisů a jiných požadavků a vlastních závazků využívat přednostně prevenčních přístupů.
 • Vedení společnosti garantuje definování environmentálních aspektů činností společnosti. Na základě toho trvale usiluje o prevenci skutečného i potenciálního znečišťování a zatěžování životního prostředí způsobeného činností společnosti.
 • Vedení společnosti garantuje odstranění nebo minimalizaci bezpečnostních rizik vyplývajících z pracovních činností, a to včetně prevence vzniků úrazu a poškození zdraví pracovníků.
 • Důsledně dodržovat opatření pro odstranění nebo eliminaci identifikovaných nebezpečí a posuzovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po dodavatelích.
 • Oboustranně komunikovat a konzultovat se zaměstnanci, zákazníkem, dodavateli a veřejností zásadní otázky v oblasti kvality služeb, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životní prostředí s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení.
 • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
 • Provádět pravidelné audity integrovaného systému managementu a pečlivě vyhodnocovat kvalitu služeb a výkonnost BOZP, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.

V oblasti zavedeného systému integrovaného managementu pravidelně každoročně hodnotit a v případě potřeby aktualizovat tuto politiku v duchu nových koncepčních záměrů a požadavků trhu.

Společnost Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. se zavazuje v souladu s touto politikou neustále zlepšovat zavedený integrovaný systém managementu – kvality řízení projektů, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance a osoby řízené společností.V Jaroměři dne 1. dubna 2022

Iveta Nývltová
prokura společnosti
Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.