Rekonstrukce Hlavňovského rybníka

Investor: Město Police nad Metují

Kontaktní osoba: Mgr. Ida Jenková, starostka města

Popis projektu: Předmětem projektu je rekonstrukce Hlavňovského rybníka. Přdevším zlepšení hydrologické a ekologické funkce území, oprava a zkapacitnění bezpečnostního přelivu, oprava hráze a odstranění sedimentů. Tato lokalita výrazným způsobe zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu. Celková khodnota zakázky 2,3 mi. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenská činnost příkazníka v rámci přípravy projektu
  • Příprava a organizační zajištění 1. fáze (žádost o poskytnutí podpory)
  • Příprava a organizační zajištění 2. fáze (doplněk žádosti pro projednání registrované akce)

Termín realizace: 04/2016 - 5/2017