Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19,  541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, prokurista a ředitel a.s.

Popis projektu: Předmětem této akce jsou stavební úpravy a osazení kalové koncovky na stávajíci ČOV Bohuslavice. Investiční náklady akce činí 58,259 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon technického dozoru investora - supervize
  • Výkon investičního dozoru

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - 11/2020