Všestary – kanalizace a ČOV včetně místních částí

InvestorObec Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary

Kontaktní osoba: Ing. Michal Derner, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je výstavba splaškové kanalizace v obci Všestary a v místních částech Rozběrice, Rosnice, Lípa a Bříza. Odpadní vody budou napojeny na novou čistírnu odpadních vod Všestary, která se staví společně se splaškovou kanalizací. Čistírna odpadních vod je navržena s kapacitou pro 1700 EO. Součástí stavby je celkem 15,93 km kanalizace a 4,32 km veřejných přípojek. Stavbou bude napojeno přibližně 1650 obyvatel. Investiční náklady akce činí 185,305 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud