Radim – ČOV 2500 EO

Investor: Obec Radim, Radim 6, 281 03 Radim u Kolína

Kontaktní osoba: Martin Sýkora, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce je intenzifikace stávající, již nevyhovující, čistírny odpadních vod v obci Radim. Která měla kapacitu 1100 EO. Nová čistírna má kapacitu 2500 EO a je navíc doplněna o nové hrubé předčištění, nádrž síranu a kalojem. Investiční náklady akce činí 41,194 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • Příprava a kompletace podkladů pro RoPD
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 10/2017 - dosud