Lhota pod Libčany – rozšíření ČOV – 1.etapa

Investor: Obec Lhota pod Libčany, Lhota pod Libčany 50, 503 27 Lhota pod Libčany

Kontaktní osoba: Václav Vyleťal, starosta obce

Popis projektu: Předmětem této akce bylo vybudování rozšíření stávající čistírny odpadních vod v obci Lhota pod Libčany. Stavba se realizuje ve dvou etapách dle postupného nárůstu počtu připojených obyvatel1.etapa pro střednědobý výhled se zatížením čistírny do 1500 EO. Investiční náklady akce činí 11,76 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP

Dotační program: Operační program životního prostředí

Termín realizace projektu: 09/2019 - 06/2020