InvestorObec Horní Kalná, Horní Kalná 122, 543 71 Horní Kalná

Kontaktní osoba: Bc. Hana Jiřičková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je dobudování vodovodního potrubí v obci Horní Kalná včetně vybudování nového vodojemu s kapacitou 100m3. Stavba bude délky celkem 6,33 km vodovodního potrubí včetně propojovacího potrubí se stávajícím vrtem. Akcí bude napojeno přibližně 280 obyvatel. Předpokládané investiční náklady akce činí 28,497 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akce na MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Investiční dozor investora
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 11/2018 - dosud