Investor: Obec Borovnice, Borovnice 5, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Kontaktní osoba: Soňa Rojková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je dobudování vodovodního potrubí v obci Borovnice, místní části Homole a Rájec včetně propojení s vodojemem Lhoty u Potštejna. Stavba bude délky 3,55 km vodovodního potrubí včetně propojovacího potrubí. Stavbou bude napojeno na vodovod 140 obyvatel. Předpokládané investiční náklady akce činí 11,479 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZE
  • Výkon investičního dozoru
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín realizace projektu: 10/2018 - dosud