Svoboda nad Úpou – dostavba kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

Kontaktní osoba: Ing. Josef Moravec, ředitel a prokurista společnosti

Popis projektu: Předmětem této akce je dobudování gravitační kanalizační sítě ve městě Svoboda nad Úpou. Konkrétně se jednalo o výstavbu gravitačního potrubí DN 250 délky 1,35 km, gravitačního potrubí DN 300 délky 0,35km a výtlaku délky 0,1 km včetně čerpací stanice. Tato stavba je umístěna na hranici CHKO KRNAP ve III. zóně. Investiční náklady akce činí 13,3 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Poradenská činnost příkazníka v rámci přípravy projektu
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  • Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP na staveništi
  • Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 8/2016 - 7/2019