Běrunice, Velké Výkleky – vodovod III. etapa

Investor: Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování vodovodu v obci Běrunice a v místní části Velké Výkleky. Dále součástí stavby bude i stavba veřejných částí vodovodních přípojek. Tato stavba navazuje na II. etapu výstavby vodovodu. Konkrétně se jedná o stavbu vodovodního potrubí DN 80 – DN 110 o celkové délce 2,05 km včetně 77 kusů přípojek a 762m veřejných částí přípojek. Celkové investiční náklady akce dosáhly 14,017 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akcena MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru na stavbě
  • Výkon koordinátora BOZP na stavbě
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 6/2017 - 11/2020