Běrunice, Velké Výkleky – vodovod II. etapa

Investor: Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování vodovodu v obci Běrunice. Dále součástí stavby byla i stavba veřejných částí vodovodních přípojek. Tato stavba navazuje na I. etapu výstavby vodovodu. Konkrétně se jedná o stavbu vodovodního potrubí DN 80 – DN 110 o celkové délce 2,3 km včetně 125 kusů přípojek a 980m veřejných částí přípojek. Investiční náklady akce činí 17,139 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení akcena MZe
  • Příprava a organizační zajištění dokladů pro II. fázi MZe
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru na stavbě
  • Výkon koordinátora BOZP na stavbě
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program ministerstva zemědělství

Termín realizace projektu: 6/2017 - 11/2020