Kanalizace Hlušice II. etapa

Investor: Obec Hlušice, Hlušice 51, 503 56 Hlušice

Kontaktní osoba: Jaroslav Trejbal, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba kanalizace v obci Hlušice. V rámci projektu je navrženo celkem 3,35 km gravitační kanalizace, 0,18 km výtlačného potrubí a 1 čerpací stanice. Kanalizace je napojena na stávající kanalizační síť obce Hlušice a následně na ČOV. Investiční náklady akce činí 32,713 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  • Organizace výběrového řízení na výběr zhotovitele
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  • Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investoru
  • Výkon koordinátora BOZP

Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín realizace projektu: 8/2016 - 12/2019