Investor: Obec Popovičky, K Rybníku 12, 251 01 Chomutovice

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Richter, starosta obce

Popis projektu: Ke stávající budově čistírny bude přistavěna druhá linka. Nová soustava nádrží bude velikosti 6,7 x 10,45m. Intenzifikace ČOV proběhne ve dvou etapách. V první etapě, která je součástí žádosti, bude vybudována druhá shodná linka včetně doplnění mechanického předčištění o rotační bubnové síto. Výstavbě druhé linky bude předcházet přeložení odvodňovacího příkopu v místě výstavby. V rámci druhé etapy bude na základě potřeby a rozhodnutí obce možno modernizovat stávající linku. V rámci I. etapy proběhne výstavba betonových nádrží. Následně budou důkladně zakryty otevřené nádrže stávající linky tak, aby při bourání střešní konstrukce nebyla ohrožena technologie. Dále bude provedena výstavba provozního domku nad novými nádržemi a realizována bude společná střecha. Potom bude možné stávající linku odkrýt a provést elektro rozvody a vystrojení novou technologií. Budou provedeny terénní úpravy a zpevněné plochy. Předpokládané investiční náklady akce činí 12,0 mil. Kč s DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na kraj

Dotační program: Ministerstvo zemědělství