Police nad Metují - Doplnění kanalizace místní část Záměstí

Investor: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Kontaktní osoba: Mgr. Ida Jenková, starostka města

Popis projektu: Předmětem této akce je vybudování gravitační kanalizační sítě v místní části Záměstí, která bude napojena na stávající kanalizační síť. Dostavba kanalizační sítě zajistí zachycení odpadních vod a její odvedení ke zneškodnění na městskou ČOV v Polici nad Metují. V rámci projektu je navrženo 0,7 km kanalizační sítě. Investiční náklady akce činí 4,4 mil. Kč s DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  • Příprava a organizace podání II. fáze MZe
  •  Výkon investičního dozoru
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracovánízávěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín realizace projektu: 5/206 - 9/2018