Velichovky Opatření na úpravně vody

Investor: Obec Velichovky, Na Zátiší 1, 552 11 Velichovky

Kontaktní osoba: Josef Karel, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vestavba technologie úpravny vody do stávající provozní budovy úpravny vody Velichovky. Bude se jednat především o stávající intenzifikaci UV a to napojením z nového vrtu MS-10C/1 s novým čerpadlem a měničem a bude navýšen odběr vody z 3,0 l/s na 5,0 l/s. Investiční náklady akce činí 3,502 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  •  Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín: 02/2017 - 05/2018