Investor: Městys Machov, Machov 119, 543 63 Machov

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Krtička, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je doplnění technologie mechanického předčištění čistírny odpadních vod pro místní části Machov, Machovská Lhota, a Nízká Srbská. Předpokládané investiční náklady akce činí 2,07 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE a kraj
  • Příprava a organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Výkon investičního dozoru
  • Výkon technického dozoru investora
  • Výkon koordinátora BOZP

Dotační program: Ministerstvo zemědělství