Investor: Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4 281 44 Zásmuky

Kontaktní osoba: František Protiva, starosta obce

Popis projektu: Tímto projektem je řešena výstavba nové vodovodní sítě pro místní části Horní Chvatliny a Mančice, které jsou součástí obce Dolní Chvatliny. Jako zdroj vody bude využit stávající vrt HV – 1 v obci Dolní Chvatliny, na který bude nová síť napojena. V místních částech bude vybudováno 4,51 km vodovodní sítě. Investiční náklady akce činí 14,579 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  •  Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín realizace projektu: 6/2017 - 6/2018