Investor: Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4 281 44 Zásmuky

Kontaktní osoba: František Protiva, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové tlakové splaškové kanalizační sítě pro místní části Horní Chvatliny a Mančice, které jsou součástí obce Dolní Chvatliny. Kanalizace je svedena na stávající centrální mechanicko – biologickou čistírnu odpadních vod pro 600 EO, která leží v Dolních Chvatlinách. Celkem bude vybudováno 6,35 km kanalizační sítě. Investiční náklady akce činí 16,725 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  •  Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství