Investor: Obec Opolany, Opolany 68, 289 07 Libice nad Cidlinou

Kontaktní osoba: Mgr. Irena Stránská, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nové vodovodní sítě, která řeší zásobování pitnou vodou v částech obce Opolany, Opolánky a Kanín. V rámci projektu je navrženo 10,11 km vodovodní sítě. Investiční náklady akce činí 40,943 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZE
  • Přípravaa kompletace II. fáze MZe
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  • Vypracování závěrečnéo vyhodnocení akce

Dotační program: Ministerstvo zemědělství

Termín realizace projektu: 11/2016 - 3/2019