Dolní Chvatliny - vodohospodářská infrastruktura obce

Investor: Obec Dolní Chvatliny, Dolní Chvatliny 4, 281 44 Zásmuky

Kontaktní osoba: Františk Protiva, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba kanalizační a vodovodní sítě v obci Dolní Chvatliny spolu s ČOV 600 EO, úpravnou vody s vodojemem a vystrojení vodního zdroje. V rámci projektu je navrženo celkem 4,37 km tlakové kanalizace včetně 82 domovních čerpacích stanic a 2,95 km vodovodního potrubí. Cílem projektu je odvedení splaškových odpadních vod a zásobení pitnou vodou clkem 287 EO. Celkové realizační náklady akce činí 39,4 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na MZe
  •  Organizace zadávacího řízení na výběr poskytovatele bankovního úvěru
  •  Technický dozor investora
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Výkon investičního dozoru
  • Vypracování závěrečného vyhodnocení akce

Dotační program: Program Ministerstav zemědělstí - Podprogram 129 253