Blešno - Podtlaková kanalizace s napojením do Hradce Králové

Investor: Obec Blešno, Blešno 73, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Kontaktní osoba: Jan Kopelent, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování podtlakové kanalizace v obci Blešno a její napojení na stávající ČOV Hradec Králové. V rámci projektu je navrženo: 8,39 km kanalizace vč. výtlaku, 2 čerpací šachty, 1 podtlaková sběrná stanice a 110 sběrných šachet s podtlakovým ventilem. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 517 EO z oblasti ležící v ochranném pásmu vodního zdroje. Investiční náklady akce činí 29,1 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Kontrola dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a kontrola soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
  •  Zajištění a organizace výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru
  •  Příprava a kompletace dokladů pro RoPD a SoPP
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Výkon koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2014 – 9/2015