Olešnice u Chlumce - Kanalizace

Investor: Obec Olešnice, Olešnice 44, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

Kontaktní osoba: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace o obci Olešnice, s odvedením splaškových vod do kanalizace Chlumec nad Cidlinou, zakončené čistírnou odpadních vod o dostatečné kapacitě. Celkem se bude jednat o 2,967 km kanalizace a součástí díla bude výstavba 2 čerpacích stanic. Předpokládané investiční náklady akce činí 12,8 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o poskytnutí státní finanční podpory
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Činnost koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce