Police nad Metují - Intenzifikace ČOV

Investor: Město Police nad Metují, Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují

Kontaktní osoba: Mgr. Ida Jenková – starostka města

Popis projektu: Projekt řeší návrh úprav a celkovou intenzifikaci mechanicko-biologické ČOV Police nad Metují o kapacitě 11 950 ekvivalentních obyvatel. Celkové náklady projektu byly 52,25 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenská činnost při zpracování žádosti
  •  Zpracování žádosti OPŽP a její podání
  •  Výběr zhotovitele projektové dokumentace
  •  Výběr odborného technického dozoru
  •  Výběr zhotovitele stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory včetně aktualizace finanční analýzy

Dotační program: Operační program Životní prostředí 2007 – 2013

Termín akce: 11/2007 – 06/2010