Malá Úpa - Obecní vodovod

Investor: obec Malá Úpa, Horní Malá Úpa 116, 542 27

Kontaktní osoba: Jan Patzelt, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba 2025 m nových vodovodních řadů, nového zemního VDJ 2 x 25 m3, výstavba nových a oprava stávajících jímacích zařízení. Důvodem je zajištění požární vody, odstranění havarijního stavu na vodovodním napájení a zajištění stálé kvality a nezávadnosti pitné vody pro 1106 napojených obyvatel. 

Investiční náklady akce činí 11,82 mil. Kč bez DPH. 

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výběr zhotovitele stavby
  •  Monitoring a administrace projektu
  •  Investiční dozor
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

 Dotační program: Operační program životní prostředí