Investor: město Stárkov Stárkov 82, 549 36 Stárkov

Kontaktní osoba: Rudolf Pernica, starosta města

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Stárkov. V rámci projektu je navrženo: 3,24 km gravitační kanalizace, 0,847 km výtlaku a 4 čerpací stanice. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 511 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko, pásma ochrany vodního zdroje a CHOPAV.

Celkové realizační náklady akce 29,446 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Poskytnutí poradenství během procesu administrace RoPD a SoPP (Supervize)
  •  Poskytnutí konzultačních služeb v rámci administrace projektu před zahájením realizace stavby (Supervize)
  •  Poskytnutí konzultačních služeb během realizace stavby, s ohledem na administraci projektu (Supervize)
  •  Poskytnutí poradenství v období udržitelnosti projektu, zejména s ohledem na nastavení vodného a stočného (Supervize)

 Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 01/2012 – 06/2015