Investor: město Sobotka, Boleslavská 440, 507 43 Sobotka

Kontaktní osoba: Stanislav Tlášek, starosta města

Popis projektu: 3. etapa projektu řeší návrh gravitační kanalizace v délce 1296 m pro odvod odpadních vod od nově napojených obyvatel. Dále je zde řešeno napojení této kanalizace na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod v Oseku.

Investiční náklady akce činí 47,65 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  zpracování žádosti OPŽP
  •  poradenská činnost ve vztahu k OPŽP
  •  organizace zadávacích řízení
  •  závěrečné vyhodnocení

 Dotační program: Operační program životní prostředí