Investor: Město Dobruška

Kontaktní osoba: Ing. Petr Lžíčar, starosta města

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vyhledání nového zdroje pitné vody s dostatečnou kapacitou pro zásobování obyvatel Dobrušky a okolních obcí, který dokáže nahradit, závažně poškozený vrt.

Cena díla: Celkové výdaje projektu 3,9 mil. Kč.