Investor: obec Pěčín, Pěčín 207, 517 57 Pěčín

Kontaktní osoba: Miroslav Petr, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je dostavba 2071 m kanalizační sítě v jižní části obce Pěčín což umožňuje napojení 125 EO, dále intenzifikace stávající ČOV z kapacity 110 EO na 220 EO.

Investiční náklady akce činí 14,17 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
  •  Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  •  Zpracování projektu kanalizačních přípojek pro územní souhlas (ÚS)
  •  Inženýrská činnost
  •  Monitoring projektu v době výstavby
  •  Příprava podkladů pro RoPD a SoPP
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

 Dotační program: Operační program životní prostředí

Termín akce: 10/2009 – 02/2014