Investor: Obec Jetřichov, Jetřichov 126, 549 83 Meziměstí 3

Kontaktní osoba: Josef Gorgan, starosta obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v obci Jetřichov a její napojení na ČOV v Meziměstí. V rámci projektu je navrženo: 5,2 kanalizace. Cílem projektu je zajištění čištění odpadních vod od celkem 427 EO z oblasti ležící v CHKO Broumovsko. Realizační náklady akce činí 36 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Příprava a organizační zajištění zadávacího řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Poskytnutí poradenství během procesu administrace RoPD a SoPP
  •  Poskytnutí konzultačních služeb v rámci administrace projektu před zahájením realizace stavby
  •  Poskytnutí konzultačních služeb během realizace stavby, s ohledem na administraci projektu
  •  Poskytnutí poradenství v období udržitelnosti projektu, zejména s ohledem na nastavení vodného a stočného

Termín realizace: 1/2012 – 9/2015