Investor: Obec Dolní Olešnice, Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné

Kontaktní osoba: Radoslava Cermanová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je vybudování splaškové kanalizace v Dolní Olešnici. V rámci projektu je navrženo 6,9km kanalizace a 10 čerpacích stanic. Cílem projektu je zajištění odpadních vod od celkem 513 EO z oblasti s ochranným pásmem vodních zdrojů. Investiční náklady akce činí 34,94 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu na SFŽP
  •  Supervize - vykonávání poradenství a konzultační služby v souvislosti s projektem, především realizace a administrace projektu a činnost jednotlivých dodavatelů za účelem optimalizace realizace Projektu a jeho obhájení před poskytovatelem dotace