Investor: město Červený Kostelec, náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Kontaktní osoba: Petr Mědílek, starosta města

Popis projektu: Projekt řeší odkanalizování místní části města Červený Kostelec – Olešnice. Realizace splaškové kanalizace obsahuje výstavbu téměř 5100 m gravitačních stok, 2600 m výtlačných řadů a 2x ČS. Cílem je umožnění napojení 557 EO v pásmu ochrany vodního zdroje. Realizační náklady akce jsou 34,95 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Poradenská činnost při zpracování žádosti
  •  Zpracování žádosti OPŽP a její podání
  •  Monitoring a administrace projektu od podání žádosti po zahájení realizace projektu
  •  Výběr odborného technického dozoru
  •  Výběr zhotovitele stavby
  •  Příprava podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí dotace a ke smlouvě o poskytnutí podpory včetně aktualizace finanční analýzy
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce

Termín realizace: 2/2009 – 10/2013