Borovnice - Vodovod I. a II. etapa

Investor: Obec Borovnice, Borovnice 39, 544 77 Borovnice

Kontaktní osoba: Ing. Josef Bušák, starosta obce

Popis projektu:

Předmětem projektu je výstavba vodovodu v obci Borovnice.

Délka vodovodu je 5,686 km. Předpokládané investiční náklady akce činí 12,1 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Činnost koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce