Bor u Skutče - splašková kanalizace

Investor: Obec Bor u Skutče, Bor u Skutče 35, 539 44 Proseč u Skutče

Kontaktní osoba: Ing. Vlaďko Beneš – starosta obce

Popis projektu: Projekt řešil výstavbu splaškové kanalizace v obci Bor u Skutče s následným výtlakem, napojeným na stávající kanalizaci v obci Proseč, kde je umístěna stávající ČOV. Realizace splaškové kanalizace zahrnovala výstavbu celkem 4,11 km kanalizace. Součástí projektu byly rovněž 4 ČS. Investiční náklady projektu činily 17,37 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu ze OPŽP
  •  Monitoring projektu a příprava podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  •  Poradenství v oblasti zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury, příprava a organizace koncesního řízení pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon investičního dozoru
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 2009 – 4/2013