Bojanov, Horní Bezděkov – ČOV a kanalizace

Investor: Městys Bojanov, Bojanov 118, 538 26 Bojanov

Kontaktní osoba: Milan Michálek, starosta městyse

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v městysu Bojanov a místní části Horní Bezděkov. Délka kanalizace je 5,23 km a součástí díla bylo realizováno 6 čerpacích stanic odpadních vod a 4 domovní čerpací stanice a ČOV pro 605 EO. Předpokládané investiční náklady akce činí 43,49 mil.

 Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Monitoring projektu a podklady pro rozhodnutí
  •  Investiční dozor
  •  Technický dozor investora
  •  Činnost koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce

Termín realizace: 03/2015 – 09/2015