Běrunice, Běruničky - vodovod - I. etapa

Investor: Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice

Kontaktní osoba: Iva Schmidová, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba vodovodu v Běrunicích a v místních částech Běruničky a Velké Výkleky Celkem se jedná o 5,17km potrubí. Předpokládané investiční náklady akce činí 15 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytovaných služeb
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Činnost koordinátora BOZP
  •  Závěrečné vyhodnocení akce