Batňovice - Vodojem Kvíčala

Investor: obec Batňovice, Batňovice 4, 542 37 Batňovice

Kontaktní osoba: Vladimíra Pátková, starostka obce

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba věžového vodojemu 75 m3, pro zajištění zásobování lokality s další plánovanou výstavbou rodinných domů, pro úpravu tlakového pásma a náhradu stávajícího nevyhovujícího zemního vodojemu.

 Investiční náklady akce činí 4,36 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o zařazení do Seznamu akcí MZe
  •  Příprava a organizační zajištění podání žádosti o evidenci akce a Žádosti o registraci akce a poskytnutí podpory vč. Finančního projektu
  •  Zpracování závěrečného vyhodnocení akce