Rokytnice v Orlických horách - Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace

Investor: Rokytnická voda, s.r.o., Rokytnice v Orlických horách 357, 517 61 Rokytnice v Orlických horách

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vídeňský, jednatel společnosti Rokytnická voda, s.r.o.

Popis projektu: Projekt řešil rekonstrukci stávající mechanicko – biologické ČOV v Rokytnici v Orlických horách a její intenzifikaci na 2250 EO. Součástí akce byla výstavba 0,31 km splaškové kanalizační sítě. Realizací projektu byl vytvořen předpoklad pro napojení 170 EO. Cílem projektu bylo zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod a zvýšení kapacity čištění. Celkové uznatelné náklady projektu činily 17,8 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb
  •  Poradenská činnost při zpracování žádosti na SFŽP
  •  Zpracování dokumentace k územnímu řízení
  •  Administrace žádosti na SFŽP
  •  Administrace výběrového řízení na technický dozor investora
  •  Administrace výběrového řízení na zhotovitele PD
  •  Administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby
  •  Závěrečné vyhodnocení akce