Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman kraje 

Popis projektu:  Předmětem projektu byla 1. etapa přestavby nemocnice Náchod. Hlavním cílem záměru je modernizace a dostavba ON Náchod, přičemž v rámci I. etapy stavby jsou realizovány objekty K (pracoviště pro zobrazovací metody, operační sály, vyšetřovny jednotlivých oddělení). Lůžkový pavilon J a sklad technických plynům, vč. nezbytných přeložek sítí a nových komunikací. Vzniklo tak více než 26.000 m2 podlažní plochy nových objektů vybudovaných pro zdravotnictví v celkem devíti podlažní budovy, 5 aseptických operačních sálů a 2 super aseptické operační sály. Na stavbu bylo uloženo přes 11.500m3 betonu, 1.950 tun výztuže, téměř 1000km silnoproudé a slaboproudé kabeláže.

Realizační náklady akce: 1.382,204 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 03/2018 - 11/2020