Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Kontaktní osoba: Mgr. Ivan Adamec, starostka města

Popis projektu:  Předmětem záměru je rekonstrukce stávající budovy požární zbrojnice včetně vypracování studie.

Realizační náklady akce: 5,0 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Zpracování studie proveditelnosti projektu
  • Poradenská činnost a komplexní zpracování elektronické žádosti
  • Zpracování CBA analýzy