Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Investor: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Kontaktní osoba: Bc. Irena Burešová, starostka města

Popis projektu: Předmětem stavby bylo vybudování nových parkovacích míst pro automobily v blízkém okolí terminálu. Dále v prostoru před nádražní budovou vznikli čtyři autobusové zastávky včetně dopravní infrastruktury pro pěší i automobily. A v neposlední řadě byla stavba doplněna stojany pro jízdní kola, lavičkami, přístřeškem pro cestující, osvětlením a zelení. Z důvodu bezpečnosti byly v prostoru osazeny dvě bezpečností kamery, které budou monitorovat každodenní dění.

Realizační náklady akce bez DPH 17 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora

Dotační program: integrovaný regionální program hradecko-pardubické aglomerace