Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Investor: Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru

Popis projektu: Rekonstrukce stávající průsečné křižovatky U Koruny s navazujícím územím na okružní křižovatku s architektonickým ztvárněním středu a okolních chodníků okružní křižovatky s realizací nových pěších a cyklistických tras v zájmovém území, rekonstrukce inženýrských sítí v zájmovém území.

Předpokládané realizační náklady projektu bez DPH 128 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Kontrola realizační projektové dokumentace
  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín realizace: 6/2015 -  11/2016