Granátové jablko Kuks

Investor:

  • Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1
  • Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově, Zámek Sychrov    č.p. 3, 463 44 Sychrov

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich Pešek, manažer projektu

Popis projektu: Projekt KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO si klade za cíl oživit dnes nevyužívané a do značné míry zchátralé části hospitalu. Záměrem projektu je rozvíjet v obnovených prostorách nové aktivity, které budou mít vazbu nejen na původní funkce hospitalu, ale budou vycházet i z faktu, že se jedná o špičkovou evropskou památku.

Projektový záměr spočívá ve vybudování ojedinělého multifunkčního vzdělávacího centra s lokální historickou tradicí, které bude presentovat přístup při vzorové obnově národní kulturní památky a současně nabídne prostor pro realizaci širokého spektra kulturně edukačních aktivit určených pro laickou i odbornou veřejnost s úzkou vazbou na historickou užitnou funkci areálu.

Hospital Kuks je součástí unikátního barokního komplexu někdejších lázní významného mecenáše Františka Antonína Šporka. Je znám především skvělou sochařskou výzdobou Matyáše Bernarda Brauna a původní barokní lékárnou „U granátového jablka“. K tomuto areálu patří také lesní sochařská rezervace Braunův Betlém a další dochované prvky komponované barokní krajiny. Hospital Kuks je jediná památka svého druhu v České republice.

Finanční hodnota akce činí 358,145 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

Termín realizace: 8/2013 – 02/2015

Dotační program: Financováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu Národní podpory územního rozvoje.