Oblastní nemocnice Náchod – stavební úpravy budov A, B, D – ZD/17/430

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Eduard Trumm, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Popis projektu:  Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajících pracovišť a místností v budovách A, B a D v areálu nemocnice. V západní části v prvním patře budovy A v rámci stavebních úprav dojde k přeměně pracoviště ultrazvuku na skiagram. Ve středu budovy B – horní areál dojde ke drobním stavebním úpravám. V budově D dojde k přeměně pracoviště rentgenu na vyšetřovnu ultrazvuku včetně zázemí pro personál v podobě dvou šaten, pokoj lékařů, recepce a kartotéka.

Realizační náklady akce: 14,4 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 9/2018 - 5/2019