Kanalizace Doudleby nad Orlicí - zahájení výstavby

Kanalizace Doudleby nad Orlicí - zahájení výstavby

Dne 14.10.2019 byly poklepáním na základní kámen a za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje slavnostně zahájeny stavební práce na projektu výstavby splaškové kanalizaci v městyse Doudleby nad Orlicí. Na tuto velkou investiční akci požádal městys o podporu z Operačního programu ŽP. Stavební práce zde budou probíhat až do podzimu roku 2021.

Trutnovský podzim 2019 - SaxWork Kateřiny Pavlíkové

Trutnovský podzim 2019 - SaxWork Kateřiny Pavlíkové

Jako každý rok, opět ve spolupráci s organizací UFFO Trutnov a společností Vodovody a kanalizace Trutnov jsme pořádali pro naše klienty z Královéhradeckého kraje společenské setkání v rámci hudebního festivalu Trutnovský podzim.

Jedinečný Bach a 4 klavíry v PETROF Gallery

Jedinečný Bach a 4 klavíry v PETROF Gallery

Na sklonku letošního září jsme měli tu čest stát se partnerem jedné z nejvýznamnějších událostí Petrof Gallery v Hradci Králové.

NOVÁ VÝZVA MŽP v rámci Národního programu ŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 2. 7. 2019 prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Národního programu Životní prostředí Výzvu č.4/2019: Vodovody a kanalizace. Žádosti je možno předkládat od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.

Rekonstrukce Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové

Rekonstrukce Kotěrova Muzea východních Čech v Hradci Králové

Secesní budova arch. Jana Kotěry se po roce stavebních prací ukázala v obnoveném kabátě. V rámci projektu byla řešena zejména budova Východočeského muzea, dále pak úpravy v bezprostředním okolí objektu včetně kašny.

ERV CUP Open 2019 je za námi

ERV CUP Open 2019 je za námi

Ideální počasí, bohaté občerstvení a hlavně golfová pohoda. To bylo stěžejní náplní posledního květnového pátku na golfovém hřišti v zámeckém parku SZ Hrádek u Nechanic, kde se konal v pořadí druhý ročník ERV CUPu.

Zahájení stavby - intenzifikace ČOV Králíky

Zahájení stavby - intenzifikace ČOV Králíky

Dne 4.3.2019 byly zahájeny stavební práce na intenzifikaci ČOV města Králíky, na kterou získalo město podporu z Operačního programu ŽP. Stavební práce zde budou probíhat až do podzimu roku 2020.

Montáž magnetu – Oblastní nemocnice Trutnov

Montáž magnetu – Oblastní nemocnice Trutnov

Během února 2019 proběhla montáž magnetické rezonance v oblastní nemocnici Trutnov včetně technologického napjení.

ERV CUP 2019 - 2. ročník POZVÁNKA

ERV CUP 2019 - 2. ročník POZVÁNKA

Vážení přátelé a obchodní partneři, jménem vedení společnosti Ekologický rozvoj a výstavba si Vás dovolujeme srdečně pozvat na další ročník turnaje ERV cup open 2019 konaný v pátek 31. 5. 2019 na hřišti Golf Clubu Hrádek 1995 v zámeckém parku státního zámku Hrádek u Nechanic.

Investice za 500 milionů Kč do vodohospodářských projektů úspěšně dokončeny

Investice za 500 milionů Kč do vodohospodářských projektů úspěšně dokončeny

Na konci kalendářního roku 2018 byly úspěšně dokončeny, zkolaudovány či uvedeny do zkušebního provozu vodohospodářské projekty financované z programů Ministerstva zemědělství nebo z Ministerstva životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

1 2 3 4 >>