Oblastní nemocnice Trutnov – stavební úpravy pro umístění přístroje magnetické rezonance

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Eduard Trumm, vedoucí oddělení přípravy a realizace

Popis projektu:  Do prostoru stávajícího 1. PP se vestavuje nové oddělení magnetické rezonance. Realizací této akce vzniknul nový prostor čekárny s návazností na přijímací recepci. Přístup na přípravnu pacienta je bezbariérový. Součástí rekonstrukce jsou další navazující prostory obsluhy, pro personál, technika magnetické rezonance a sklad pro MR. Dále je zde ještě strojovna VZT, WC pro personál a obsluhovna včetně umístění vnitřní části technologického chlazení. Venkovní jednotka chlazení je umístěna mezi objektem gynekologie a porodnice.

Realizační náklady akce: 3,4 mil. Kč bez DPH

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru stavebníku
  • Výkon funkce koordinátora BOZP

Termín poskytnutých služeb: 9/2018 - 3/2019