COP Polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí

Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Popis projektu: Předmětem projektu je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů, vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování skladů papíru, barev, čisticích prostředků a skladu expedice, vybudování sociálního zařízení pro žáky  a pedagogy, rekonstrukce střechy, rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, rekonstrukce elektroinstalace, instalace vzduchotechniky, rekonstrukce topení zajištění elektronického zabezpečení prostor, vč. kamerového monitoringu.

Předpokládané realizační náklady akce bez DPH 45 mil. Kč.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora
  •  Výkon funkce koordinátora BOZP

Dotační program: IROP