Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Investor: Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Růžička, vedoucí manažer projektu

Popis projektu: Výkon činnosti technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na projektu „Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – výstavba a Výukové a výzkumné centrum Univerzity Karlovy v Hradci Králové – interiér“. Investiční náklady akce činí 195,73 mil. Kč bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru akce (TDI)
  •  Činnosti koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

 Termín realizace: 11/2012 – 06/2014