Rekonstrukce MŠ Horní Rybníky

Investor: obec Zábrodí, Horní Rybníky 35, 549 46 Zábrodí

Kontaktní osoba: Jan Dlauhoweský, starosta obce

Popis projektu: Stavební záměr se skládá ze dvou částí

  • Rekonstrukce budovy č.p. 29 Horní Rybníky, Obec Zábrodí
  • Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci Horní Rybníky včetně výměny zdroje vytápění

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •        Výkon technického dozoru investora (TDI)
  •        Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

 Termín realizace: 9/2014 – 5/2015