Stavební úpravy objektu Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové

Investor: Královehradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní osoba: Ing. Jan Zachoval, vedoucí odboru investic

Popis projektu: V rámci projektu byly realizovány stavební práce - rekonstrukce stávajícího objektu Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové na Tylově nábřeží.

Jedná se o jeden z nejvýznamnějších objektů architektury v Hradci Králové navržený arch. profesorem J. Gočárem v roce 1924 a zrealizovaný v letech 1925 až 1927.

Účel navržené rekonstrukce objektu byl shrnut třemi základními parametry:

  •  přizpůsobení školy požadavkům moderních vzdělávacích trendů
  •  otevření areálu k pořádání kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost
  •  oprava exteriérů a interiérů budovy s ohledem na původní podobu školy

Areál objektů gymnázia J. K. Tyla sloužil a slouží jako středoškolské zařízení a jako vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí v Hradci Králové. Areál GJKT zahrnuje hlavní budovu školy s přistavěnými tělocvičnami a sportovní a zelené odpočinkové plochy. Areál je z převážné části obestavěn a uzavřen pomocí zděného dominantního rámového plotu, některé části areálu – zelených ploch jsou neoplocené a volně přístupné. Na volných plochách se nacházejí 2 významné monumenty „Socha vítěze“ a znak „Lva ČR“. Investiční náklady akce činili 80,027 mil. Kč. bez DPH.

Popis obsahu a rozsahu poskytnutých služeb

  •  Výkon technického dozoru investora (TDI)
  •  Činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (koordinátor BOZP)

 Termín realizace: 12/2012 – 11/2013